Lukas' 2 skrifter

Af Bo Bengtson

Antal sider: 397
Vægt: 650 gr
Sprog: Dansk
Cover type: Blødt bind

DKK 50.00


Dette er 4. og sidste bind af Bo Bengtsons danske interlineære oversættelse af det græske nye testamente. Dette bind rummer Lukasevangeliet og Apostelgerninger og er funderet på grundteksten, som den foreligger i Nestle-Alands Novum Testamentum Graece et Latine 2008/2012. 

Målet har været at tilbyde en dansk oversættelse, som gør det muligt at komme et lag dybere til det græske forlæg. Mottoet bag oversættelsen er fortsat "så bogstaveligt som muligt, så frit som nødvendigt", da oversætteren har tilstræbt at bevare så meget af grundsprogets stil og rytme som muligt uden, at det er gået ud over læsbarheden på dansk.

Sagde Jesus: "Guds kongedømme er inden i jer?" eller "Guds kongedømme er iblandt jer"? (Lukas 17,21). Sagde han: "Sandelig siger jeg dig: i dag skal du være med mig i Paradis?" eller "Sandelig siger jeg dig i dag: du skal være med mig i Paradiset?" (Lukas 23,43). Sagde Paulus, at "Gud købte menigheden med sit eget blod"? eller at "Gud købte menigheden med blodet af sin egen søn"? (Apostelgerninger 20,28). Dette er nogle af de skriftsteder, som får separat behandling i forordet. 

Grundteksten benytter bl.a. ikke ordet "kors" om det henrettelsesredskab, hvorpå Jesus døde, men derimod "pæl". Ordet "helvede" er ligeledes fremmed for Bibelens tankeverden. Dette vil fremgå af oversættelsen og fodnoteapparatet. I ordforklaringen og i de talrige fodnoter gives oplysninger om mange ords betydningsnuancer.

Ligesom i de tre foregående bind er Guds egennavn i formen "Jehova" indsat i oversættelsen, først og fremmest i citaterne fra de steder, hvor Navnet i dag står at læse i Biblia Hebraica Stuttgartensia. I et separat tillæg uddybes begrundelserne herfor, ligesom tillægget rummer en samlet liste over alle stederne i Lukas' skrifter.